Skip to content Skip to footer

PRAVIČNOST I INTEGRITET IZBORA

Dvodnevna konferencija koju su organizovali Europska unija u Bosni i Hercegovini, OSCE Misija u Bosni i Hercegovini i Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine istakla je važnost efikasnog odgovora krivičnog pravosuđa na ugrožavanje pravičnosti i integriteta izbornog procesa. Ova konferencija je okupila predstavnike Centralne izborne komisije (CIK), tužilaštava, sudova i policijskih agencija iz cijele zemlje kako bi se analizirala iskustva i izazovi tokom izbora 2020. i 2022. godine te pristupi efikasnog rješavanja krivičnih djela vezanih za izborne aktivnosti.

Besprijekorna organizacija

MITA Group je bila zadužena za tehničku organizaciju događaja i brendiranje. Logo, vizualni identitet i sveprisutni elementi brendiranja doprinijeli su sveobuhvatnoj profesionalnosti konferencije. Tehnička podrška, uključujući izradu animacija, LED displeje, razglas i ambijentalnu rasvjetu, doprinijela je kreiranju ugodnog okruženja za sve učesnike ove javne rasprave o unapređenju pravosudnog odgovora na krivična djela povezana s izborima. Naša saradnja s EUSR-om rezultirala je stvaranjem efikasne i angažirajuće platforme za dijalog između ključnih aktera u pravosudnom i izbornom procesu.

Odlične reakcije učesnika

Konferencija je predstavljala izvanrednu priliku za raspravu o ključnim aspektima vezanim za pravosudni odgovor na krivična djela u izbornom procesu. Učesnici su imali priliku podijeliti iskustva i najbolje prakse kako bi se unaprijedili mehanizmi koji osiguravaju integritet izbornog procesa i adekvatan odgovor na kršenje zakona, a svi su imali samo riječi hvale za organizaciju događaja.

Hvala klijentu EUSR na povjerenju koje su nam ukazali i prilici da budemo dio ovog projekta. Naša posvećenost kvalitetu i profesionalizmu omogućila je da konferencija bude uspješna i korisna za sve učesnike, otvarajući vrata za buduće napore u poboljšanju efikasnosti odgovora krivičnog pravosuđa na izborne izazove.

Ostavi komentar