Skip to content Skip to footer

MITA GROUP ORGANIZIRALA OKRUGLI STO ZA KOMPANIJU VISA

gencija MITA Group, kao društveno odgovorna kompanija, rado podržava projekte koji su iznimno važni za razvoj društva u potpunosti, naročito kada je u pitanju razvoj i dobrobit mladih ljudi, na kojima svijet ostaje.

Uz iznimno zadovoljstvo, za novog klijenta, Visa Inc., organizirali smo okrugli sto na temu „Finansijska pismenost u BiH“. Kompanija Visa je, u saradnji sa studentskim udruženjima, u aprilu 2012. godine u Banjoj Luci okupila 15 najtalentovanijih studenata završnih godina fakulteta iz cijele Bosne i Hercegovine na debati Visa mladi lideri. Cilj debate bio je ispitati uvjerenja i stavove mladih o društveno ekonomskim pitanjima te pokrenuti raspravu unutar šire zajednice i promovirati duh poduzetništva. Nakon prikupljenih informacija s pomenute debate provedeno je kvantitativno istraživanje, na reprezentativnom uzorku mladih ljudi u BiH, o finansijskoj budućnosti mladih u našoj zemlji, percepciji poduzetništva i obrazovanju. Ovom okruglom stolu prisustvovao je guverner Centralne banke, gospodin Kemal Kozarić, gospođica Larisa Cerić, uspješna bh. sportašica i više od 30 predstavnika medija. Vjerujemo da će kompanija Visa, uz našu punu podršku, nastaviti pomagati bh. stanovništvu da poveća nivo finansijske pismenosti te promovira poduzetnički duh što će našu zemlju učiniti ugodnijim mjestom za življenje.

Ostavi komentar