Sarajevski Kiseljak – Sarajevski Kiseljak için birçok neden vardır

“Sarajevski Kiseljak için birçok neden vardır” kurumsal kampanyası Sarajevski Kiseljak maden suyunu kullanan insanları göstererek bu ürüne yıllarca neden sadık kaldıklarını anlatmaktadır.